Giàn sạ lúa kéo tay


MSP: CT-SL


Màu sắc
Hiệu quả kinh tế khi sử dụng giàn sạ lúa kéo tay:
- Tiết kiệm lúa giống.
- Sử dụng ít phân bón, ít thuốc trừ sâu.
- Giảm sâu bệnh.
- Chống đổ ngã tốt
- Nhẹ công chăm sóc.
- Năng suất cao hơn.
- Dễ khử tạp chất để có giống tốt cho vụ sau.
- Nuôi tôm thả cá theo quảng canh.
Thông số kích thước sản phẩm:
 - Chiều rộng cơ sở: 2,4m (6 ống); 3,1m (8 ống)
 - Chiều dài tay kéo: 1,02m
 - Đường kính bánh xe: 575mm
 - Chiều dài ống lúa: 250mm
 - Đường kính ống lúa: 180mm
 - Đường kính lỗ ra hạt: 9mm
 
Scroll