Giỏ đựng xoài


MSP:


Màu sắc
Giỏ nhựa có nắp chuyên dùng đựng trái cây như cam, xoài, quýt,... có giá rẻ và chất lượng tốt nhất. Sản phẩm có nhiều kích thước, độ bền cao
 
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Kích thước thân Kích thước nắp
Giỏ trái cây 1 CT - SC16 48 x 38 x 28cm 49x39x1cm
Giỏ trái cây 2 CT - SC17 50.6 x 38 x 28cm 51.5 x 39 x 1cm
Giỏ trái cây 3 CT - SC18 50 x 39 x 30cm 51.2 x 40.2 x 1.2cm
Scroll