Thau nhựa


MSP:


Màu sắc
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Kích thước (cm)
CT-B1 Thau 18 18x7
CT-B2 Thau 21 21x8
CT-B4 Thau 30 30x9.5
CT-B5 Thau 36 36x10
CT-B6 Thau 40 40x13
CT-B7 Thau 46 46x15.5
CT-B9 Thau 58 58x20
CT-B10 Thau 64 64x22,5
CT-B11 Thau 70 70x27
CT-B12 Thau 82 80x31
 

Sản phẩm liên quan


Scroll