Thớt Nhựa


MSP:


Màu sắc

Màu sắc TrắngSTT

TÊN SẢN PHẨM  QUY CÁCH 
1 Thớt nhựa vuông 1 phân  35x25x1,0 cm
2 Thớt nhựa vuông 1,2 phân 42x28x1,2 cm 
3 Thớt nhựa vuông 1,5 phân 42x28x1,5 cm 
Scroll