LĨNH VỰC KINH DOANH
- Sản xuất kinh doanh các chủng loại sản phẩm: nhựa cao cấp, nhựa tổng hợp, chất dẻo xây dựng, sản phẩm công nghệ chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em, tái chế phế liệu,... phục vụ cho các thành phần kinh tế xã hội như: công-nông-ngư nghiệp, giao thông, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy hải sản và bao bì xuất khẩu... thay thế hàng nhập khẩu.
- Xuất khẩu trực tiếp: máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, hóa chất, khuôn mẫu và sản phẩm nhựa.
- Trực tiếp đầu tư dưới các hình thức: đổi mới công nghệ, mở cửa hàng, đại lý tiêu thụ sản phẩm, cho thuê tài sản, liên doanh, liên kết, góp vốn kinh doanh với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo khả năng phát triển của công ty.
- In bao bì các loại, thiết kế và sản xuất các loại khuôn mẫu.
- Dịch vụ thương mại và sản xuất kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật

Scroll