Quạt nuôi tôm - cánh quạt tạo oxy


MSP:


Màu sắc

Kích thước Đường kính 68 cm, 8 cánh  Ưu điểm của quạt nước tạo oxy cho ao tôm của Nhựa Cần Thơ:
  Quạt nuôi tôm do Nhựa Cần Thơ trực tiếp sản xuất đúng theo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại giải pháp cung cấp oxy hiệu quả dành cho ao nuôi tôm thẻ, tôm càng xanh, tôm sú,....
  Dễ dàng sửa chữa, thay thế linh kiện.
  Quạt nuôi tôm của chúng tôi có lõi trục inox, bulon inox giúp tăng độ bền cho thân quạt.
  

  
Scroll