Xô nhựa


MSP:


Màu sắc
Mã sản phẩm Tên sản phẩm Kích thước (cm)
CT-P2 Xô 8 lít 24x22
CT-P4 Xô 12 lít 26x26
CT-P5 Xô 16 lít 30.5x28.5
CT-P6 Xô 20 lít 33.5x31
Scroll